Anunțuri

ZIUA MODIALA A SIGURANTEI PACIENTULUI

CONCURS OCUPARE POST ȘEF SECȚIE

CONCURS/EXAMEN OCUPARE POST DIRECTOR MEDICAL 2023

REZULTATE PORBĂ SCRISĂ POST DIRECTOR MEDICAL 2023

TESTARE GRATUITĂ CENTRU DE RECOLTARE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢAMEDICALĂ
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

CONCURSURI: MEDIC INTERNE, MEDIC ATI, MEDIC LABORATOR, INFIRMIERA

Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza concursuri pentru ocuparea unor functii contractuale vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.68 din 26 ianuarie, dupa cum urmeaza:

Medic Specialist ATI

Medic Specialist medicina interna

Medic Specialist medicina de laborator

Infirmiera

 

CONCURS INFIRMIERA SI INGRIJITOARE MAI 2023

Spitalul Orășenesc Rupea cu sediul în Rupea, Str. Repulicii, nr. 128, jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează :  

REZULTATE INTERVIU

PROCES VERBAL contestatie 15.05.2023

REZULTATE PROBA SCRISA 12.05.2023

SELECTIE DOSARE concurs infirmiera,ingrijitoare mai 2023

ANUNT infirmiere,ingrijitoare MAI 2023

Proces Verbal nota finala infirmiera-ingrijitoare

 

(ACTUALIZARE) CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ 2023

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, coroborat cu prevederile art.187 alin.10, lit.b), Titlul VII- Spitalele din Legea nr.95/2006 Republicat, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalulul Orasenesc Rupea in perioada 24.04.2023 – 04.05.2023, desfășurându-se in 2 etape:
1. etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã eliminatorie – 24.04.2023 – 27.04.2023;
2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 02.05.2023 – 04.05.2023.

Anunt-organizare-concurs-de-ocupare-a-functiei-de-manager-2023 (1)

Anunt-organizare-concurs-de-ocupare-a-functiei-de-manager-2023

bibliografie concurs 2023

borderouRezultatContestatie27.04.2023

metodologie concurs manager 2023

Proces verbal-comisie examen 624_25.04.2023

proiect management

REZULTAT FINAL

CONCURS: MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

CONCURS: MEDIC SPECIALIST ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante in conformitate cu prev. Ordinului 166/2023, publicat in Monitorul Oficial, partea I nr.68/26.01.2023.

Denumirea postului: Medic Specialist Anestezie si Terapie Intensiva

Anunț ATI

PROIECT: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI SPECIFICE”, COD PROIECT SMIS 2014+ 141150

DESCRIERE PROIECT Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”, cod proiect SMIS 2014+ 141150

Spitalul Orășenesc Rupeaîn calitate de beneficiar, gestionează proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26.03.2021.

PUBLICATIE DE CONCURS 07.07.2022

Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza concurs pentru pcuparea urmatoarelor posture vacante:
 1 post de asistent medical generalist in cadrul sectiei de medicina interna
 2 posturi de asistenti de radiologie in cadrul laboratorului de radiologie si imagistica medicala
 1 post de ingrijitoare de curatenie- laborator analize medicale

Publicatie concurs 07.07.2022

REZULTAT examen 07.07.2022

PUBLICATIE DE CONCURS 27.05.2022

PUBLICATIE DE CONCURS 31.05.2022

INVITATIE REPREZENTANTI ASOCIATII DE PACIENTI

EXAMEN MEDIC SPECIALIST BOLI INFECTIOASE 22.09.2021

Anunt in vederea organizarii examenului pentru ocuparea postului de medic specialist boli infectioase la Spitalul Orasenesc Rupea

ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

Anunt concurs pentru postul de Director Medical

ANUNT COMISIA DE CONCURS

Anunt comisia de concurs pt organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a functiei de manager-persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea din data de 02.08.2021 ora 10:00

LISTA PARTICIPARE SUSTINERE PROIECT

Lista participare sustinere publica

La susținerea proiectului de management poate participa mass media, precum si orice persoana care își va manifesta interesul de a participa! Pentru acest lucru este necesară transmiterea unui e-mail pe adresa spitalului Rupea secretariat@spitalrupea.ro
Va punem la dispoziție si adresa veche de corespondenta a spitalului ca in cazul in care pe adresa de secretariat nu se vor recepționa mailuri , sa se evite eventualele neplăceri legate de primirea solicitărilor si sa ne asiguram ca toate solicitările
Legate de dorința de participare la susținerea proiectului sa fie primite ! Așadar adresele de corespondenta vor fi spitalrupea@yahoo si secretariat@spitalrupea.ro

HOTARARE CA 30.07.2021

Hotararea nr.6 din 30.07.2021 a Consiliului de Administratie

Hotarare CA 30.07.2021

PV COMISIE CONTESTATII SOLUTIONARE PLANGERE

PLAN DE MANAGEMENT MANAGER 2021

Plan de management Manager 2021

Plan de management- manager 2021

LISTA CANDIDATI ADMISI CONCURS MANAGER 2021

Lista candidati admisi pentru Concurs: Manager Spital 2021

Lista candidati semnata 23072021

CONCURS PENTRU POSTUL DE MANAGER SPITAL PERSOANA FIZICA 2021

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE
MANAGER- PERSOANA FIZICA LA SPITALUL ORASENESC RUPEA 2021

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Orasenesc Rupea, persoana fizica, in conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Manager persoană fizică al Spitalului de sub autoritatea Primariei Orasului Rupea, aprobat prin Dispozitia Primarului Orasenesc Rupea.

Publicatie concurs semnat

VIATA MEDICALA

ANUNT ATRIB CONTRACT PRESTARI SERVICII ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

Spitalul Orasenesc Rupea, ca autoritate contractanta, anunta demararea, in SEAP, a procedurii simplificate de atribuire, cu modalitate de atribuire online, avand ca obiect incheierea unui contract de “Prestari servicii analize medicale de laborator”, cu termen de depunere a ofertelor data de 28.04.2021.

Anun SEAP laborator

PROIECT: „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI COVID-19

DESCRIERE PROIECT „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”, cod proiect SMIS 2014+ 141150

Descriere proiect siteul spitalului

CONCURS INFIRMIERA SI INGRIJITOARE 12.05.2021

Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • Infirmiera Boli infectioase
 • Infirmiera Boli infectioase
 • Infirmiera Obstetrica Ginecologie
 • Ingrijitoare de curatenie Pediatrie

PUBLICATIE CONCURS infirmire si ingrijitoare

CONCURS ASISTENTI MEDICALI 12.05.2021

Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • Asistent medical – Camera de garda
 • Asistent medical – Boli infectioase

PUBLICATIE CONCURS-asistenti medicali

CANDIDATI ADMISI PENTRU CONCURS MANAGER

Lista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager Persoana Fizica la Spitalul Orasenesc Rupea

Lista Candidati Admisi Concurs

CONCURS: MANAGER SPITAL 2017

MINISTERUL SANATATII

SPITALUL ORASENESC RUPEA

Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov

Cod Fiscal: 4384516

Telefon: 0268 260 891 Fax: 0268 260 601

Email: spitalrupea@yahoo.com Adresa web: www.spitalrupea.ro

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea.

La concurs se pot inscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, onform legii
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
e) curriculum vitae


PUBLICATIE DE CONCURS: INFIRMIERA CAMERA DE GARDA

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

1. POST DE INFIRMIERA – Camera de Garada

Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1.Absolvent de scoala generala
2.Concurs pentru ocuparea postului

 

PUBLICATIE DE CONCURS: ASISTENT MEDICAL

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

 1. POST ASISTENT MEDICAL – perioada nedeterminata – Sectia Medicina Interna
 2. POST ASISTENT MEDICAL – perioada determinata     – Camera de Garda

 Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1. Absolvent de scoala sanitara postliceala

2. Cunostinte bune operare PC

 

 

CONCURS: REFERENT RESURSE UMANE

Spitalul Orasenesc Rupea anunţa scoaterea la concurs a postului de referent resurse umane, normare, organizare, salarizare- debutant, cu atributii de secretariat si asistenta sociala, concurs care va fi organizat in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, Rupea, Braşov.

Calendarul activitatilor:

 • depunerea dosarelor de participare la concurs/ examen la secretariatul spitalului: 20- 31.03.2017
 • stabilirea componentei comisiei de concurs si a celei de contestatii: 30.03.2017
 • analiza dosarelor de către secretariatul comisiei de concurs/ examen in vederea selecţionării candidaţilor care pot fi acceptati la concurs: 30.03.2017
 • afişarea rezultatelor analizei dosarelor depuse la secretariat cu “admis/ respins”: 31.03.2017
 • intocmirea testelor pentru proba teoretica/ organizarea interviului: 05.04.2017
 • test teoretic urmat de test practic: in 05.04.2017 ora 10: 00
 • interviul cu candidaţii care au promovat proba teoretica: 05.04.2017 ora 16.00
 • afişarea rezultatelor la sediul spitalului: 05.04.2017 ora 18: 00
 • depunerea contestatiilor: pana in data de 06.07.2017 ora 18:00
 • rezolvarea contestatiilor/ afişarea rezultatelor contestatiilor: pana in data de 07.04.2017, ora 14:00
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, la sediul spitalului: 07.04.2017 ora 14:00

 

ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT

“Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza activitate de voluntariat in conformitate cu Legea 78/ 2014 pentru reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. In acest sens invita persoanele interesate sa se adreseze coordonatorului pentru activitatea cu voluntarii- D- na Hetrea Maria la telefon 0733919 586 sau la sediul spitalului din strada Republicii 128, Rupea, Brasov”

 

ASOCIATIE DE PACIENTI

Spitalul Orasenesc Rupea invita asociatiile de pacienti din judet sa desemneze un membru si un membru supleant pentru a face parte din Consilul de Etica ce va functiona in spital, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 145/ 2015.

 

SPITALUL ORASENESC RUPEA

Spital orasenesc public, situat in judetul Brasov, in localitatea Rupea, care se afla la o distanta de 60 km. de Municipiul Brasov. Unitatea spitaliceasca a luat fiinta in anul 1940, avand in  componenta sa compartimente de : primire urgente, interne, chirurgie generala, anestezie-terapie intensiva, obstetrica, ginecologie, neonatologie, pediatrie, boli infectioase, insumand la ora  actuala aprox 80 paturi. Alaturi de aceste compartimente, spitalul are in componenta lui ambulatoriul de specialitate, in cadrul caruia se regasesc cabinete de medicina interna, pediatrie,  obstetrica-ginecologie.
          La nivelul spitalului functioneaza compartimentul de radiologie, precum si laboratorul de analize medicale Sante Vie, care deservesc atat compartimentele cu paturi, cat si pacientii din  ambulatoriului de specialitate. Avand in vedere caracteristica geografica cu specific montan a zonei ( asezari izolate, aflate la distante mari unele de altele, drumuri de acces dificile , iarna lunga,  conditii meteorologice in cea mai mare parte a anului nefavorabile), precum si distanta mare fata de alte orase ( Brasov 60 km, Sighisoara 50 km), mentinerea in activitate si dezvoltarea acestui  spital sunt absolut necesare, cu atat mai mult cu cat adresabilitatea acestuia este deosebit de ridicata.

 

Sari la conținut