Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Activitate

We have 7 guests and no members online

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI CONTRACTATE CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV


CAPITOLUL I
Pachetul de servicii medicale de bază :
A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă:
    1. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.
    2. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
        a) naştere
        b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
        c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
        d) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
    3. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
        a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient
        b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului
        c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice
        d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală
    4. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.
    5. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, după caz.


B. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi:
    1. Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).
    2. Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:  
        a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
        b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Cod Diagnostic Descriere Diagnostic Tarif negociat si contractat cu CASJ Brasov (lei)
B1
D50.9 Anemia prin carenta de fier nespecificata 300
E11.65 Diabet mellitus tip 2 cu control slab- monitorizare 300
G45.0 Sindrom vertebrobazilar 200
I25.9 Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronarografie 270
J06.9 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare nespecificate 140
J18.8 Alte pneumonii cu microorganisme nespecificate 335
J20.9 Bronsita acuta, nespecificata 150
J44.1 Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata 255
K29.9 Gastroduodenita nespecificata 210
K30 Dispepsia 170
K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare 240
M54.4 Lumbago cu sciatica 175
N30.0 Cistita acuta 200
N39.0 Infectia tractului urinar cu localizare nespecificata 190
N73.9 Boala inflamatorie pelvina feminina 120
N92.0 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat 280
N92.1 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat 220
N92.4 Sangerari excesive in perioada de premenopauza 290
N93.8 Alte sangareri anormale specificate ale uterului si vaginului 325
N95.0 Sangerari postmenopauza 300
O 23.1 Infectiile vezicii urinare in sarcina 120
R 10.4 Alta durere abdominala si nespecificata 125
B2
L 04101 Terapia chirurgicala a fimozei 180
P 02103 Debridarea nonexcizionala a tegumentului si tesutului subcutanat 135
O 19301 Debridarea excizionala a partilor moi 580
P 00703 Incizia si drenajul abceselor tegumentului si ale tesutului subcutanat 460
P01901 Excizia leziunilor tegumentare si a tesutului subcutanat 440
P 00601 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie 400
P 02902 Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat implicand tesuturile mai profunde 380
P 02504 Rezectia partial a unghiei incarnate 220
B.3.1.
  Tratamentul si profilaxia rabiei cu antitetanic 170
  Tratamentul si profilaxia rabiei fara antitetanic 110
B.3.2.
  Urgente medico chirurgicale in camera de garda 57

CAPITOLUL II
Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
    1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
        a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă
        b) boli cu potenţial endemo - epidemic până la rezolvarea completă a cazului
        c) naşterea.
    2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
        a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:
        a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 37 şi 38 efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie
        a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 92, 93, 100 şi 101 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii,
        b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 62, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
    3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
    4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.

CAPITOLUL III
    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. II, precum şi de serviciul medical prevăzut la cap. I lit. B.3.1 poziţia 1. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.
    2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească, de serviciile prevăzute la capitolul I din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la capitolul I din prezenta anexă, pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene.
    3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la capitolul II din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la capitolul I din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
Serviciile medicale prevăzute la capitolul I, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.


manager- dr. Lariu Otniela Adina

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain