Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Spitalul Orasenesc Rupea anunţa scoaterea la concurs a postului de referent resurse umane, normare, organizare, salarizare- debutant, cu atributii de secretariat si asistenta sociala, concurs care va fi organizat in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, Rupea, Braşov.

Calendarul activitatilor:

Condiţii de inscriere a participanţilor la concurs/ examen:

Dosarul de inscriere la concurs/examen trebuie sa contina urmatoarele documente:

Metodologie de examen: examenul pentru ocuparea postului de referent RUNOS cu atributii de secretariat si asistenta sociala va consta in doua probe: proba teoretica si interviu. Proba teoretica consta dontr- un test scris- test grila cu 50 de intrebari din bibliografia de concurs- si dintr- o proba practica- de testare a abilitaţilor de utilizare a calculatorului: editare de texte in Word sau intocmire de tabele/ documente EXCEL dupa dictare de către membrii comisiei, navigare pe internet, rezolvarea unor situatii teoretice din domeniul resurselor umane sau al asistentei sociale- aplicaţii practice ale normelor legislative din bibliografie. Durata probei scrise este de 60 de minute, iar durata probei practice de maxim 30 de minute. Pentru promovarea probei teoretice fiecare candidat trebuie sa obtina cel puţin nota 7. Nota la proba teoretica este media aritmetica a notelor obtinute la testul grila si la proba practica. Interviul va avea loc impreuna cu comisia de examinare, candidatul la concurs raspunzand intrebarilor tuturor membrilor comisiei. Durata interviului este de aproximativ 15 minute. Nota minima pentru a promova interviul este 7. Castigatorul concursului este persoana care a obtinut nota finala cea mai mare.

Bibliografie:
Şcoala Naţionala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Managementul Spitalului, capitolul V- Managementul resurselor umane, Editura PUBLIC H PRESS, Bucureşti, 2006 S Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanitar, titlul VII- spitalele, actualizata S Legea nr. 53/ 2003- Codul Muncii- actualizata

Ordinul MS nr. 870/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea gărzilor in unitatile publice din sectorul sanitar- actualizat

Hotarare nr. 497/ 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a
concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar S Ordin 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcţii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Ordinul 1406/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcţiei de sef de secţie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice S Hotarare nr. 500/ 2011 privind Registrul general de evidenta a salariaţilor ■S Ordinul MS nr. 1778/ 2006 privind aprobarea normativelor de personal •S Ordinul 1229/ 2011 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale S Hotarare 1103/ 2014 privind realizarea obligaţiilor ce revin autoritatilor administraţiei publice locale, institutiilor si profesioniştilor implicaţi in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflaţi in situatie de risc de părăsire sau părăsiţi in unitati sanitare Toate normele legislative vor fi studiate in forma lor actualizata la data depunerii cererii de inscriere
la concurs.