Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Concurs Comitet Director 11.09.2019

Anunt concurs comitet director 11.09.2019

Descarca Anunt (PDF)     Anexe Financiare (ZIP)

Invitatie Asociatie Pacienti 2019

In data de 07.03.2019 ora 12, la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, se va desfasura procedura de numarare a voturilor in vederea desemnarii reprezentantilor pentru constituirea Consiliului Etic.

 

Descarca Invitatie (PDF)

Concurs: Manager Spital 2017

MINISTERUL SANATATII

SPITALUL ORASENESC RUPEA

Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov

Cod Fiscal: 4384516

Telefon: 0268 260 891 Fax: 0268 260 601

Email: spitalrupea@yahoo.com Adresa web: www.spitalrupea.ro

 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea.


La concurs se pot inscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, onform legii
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
e) curriculum vitae

Read more...

Candidati admisi pentru Concurs Manager

Lista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager Persoana Fizica la Spitalul Orasenesc Rupea

DESCHIDE DOCUMENT

Publicatie de concurs: Infirmiera Camera de Garda

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

1. POST DE INFIRMIERA - Camera de Garada

Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1.Absolvent de scoala generala
2.Concurs pentru ocuparea postului

Acte necesare pentru inscriere:

Read more...