Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

DESCRIERE PROIECT Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”, cod proiect SMIS 2014+ 141150

Spitalul Orășenesc Rupea, în calitate de beneficiar, gestionează proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Orășenesc Rupea prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26.03.2021.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității de reactie la criza de sănatate publică cauzată de răspandirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea corespunzătoare a spitalului suport - Spitalul Orășenesc Rupea cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și pentru gestionarea situașiei de urgență provocată de criza COVID-19, în vederea obținerii unui răspuns util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.

Prin implementarea activităților prevăzute în cadrul proiectului, proiectul contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 al POIM, Axa prioritara 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Proiectul răspunde cerințelor POIM 2014 - 2020, contribuind la îndeplinirea indicatorului de rezultat al programului (Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) prin dotarea corespunzătorare a Spitalului Orășenesc Rupea, spital suport inclus pe lista din Anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-Cov-2 din Ordinul Ministerului Sănătatii nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul pandemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu completările și modificările ulterioare.

Astfel, în urma implementării proiectului, Spitalul Orășenesc Rupea, unitate sanitară cu rol în gestionarea crizei sanitare, va fi dotat cu necesarul de echipamente aprobat de autoritățile responsabile, respectiv Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Brașov.

Proiectul este de tip A, acțiunea Dotarea unităților sanitare publice / unităților publice de intervenție integrată / entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19 la nivelul unităților sanitare publice / unităților publice de intervenție integrată, în special, dar fără a fi limitate la:

  • ·Ventilatoare / monitoare medicale / injectomate / infuzomate / paturi suplimentare și altă infrastructură de terapie intensivă suplimentară față de cea existentă în unitățile sanitare, recoltoare / teste extracție și diagnostic SARS-Cov-2 / substanțe necesare pentru decontaminare / biocide, etc;
  • ·Combinezon, inclusiv cu gluga și protecție încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, izolete cu presiune negativăpentru transportul pe targă.

Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

Indicatorul este unul calitativ: Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției POIM: DA.

Prin dotarea cu echipamente de protecție și echipamente medicale care vor fi utilizate în mod direct atât pentru prevenirea infectării, cât și în tratarea infectării cu COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire și tratament a pacienților. În prezent, deși este spital suport COVID-19, Spitalul Orășenesc Rupea nu deține toate echipamentele și dotările necesare pentru a-și îmbunătăți capacitatea de îngrijire și tratament a pacienților. Dotările actuale sunt precare și insuficiente pentru a face față unei crize sanitare de asemenea amploare, mai ales în zona cameră de gardă, ATI, bloc operator, secții și compartimente. Prin implementarea proiectului și achiziționarea echipamentelor și dotărilor, unitatea sanitară va putea să ofere servicii de sănătate de calitate și corespunzătoare tratamentului pacienților cu infecție COVID-19, va putea să prevină infecția atât în rândul pacienților, cât și în rândul personalului medical.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. 1.Creșterea eficienței și calității actului medical prin dotarea Spitalului Orășenesc Rupea cu echipamente și dotări specifice, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19, protecția personalului medical și pentru gestionarea situației de urgentă provocată de criza COVID – 19.
  2. 2.Scăderea timpului de diagnosticare și tratament a pacienților suspecți sau confirmați, precum și prevenție/ depistare precoce a pacienților cu infecție COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a Spitalului Orășenesc Rupea
  3. 3.Asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate publică prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru gestionarea situașiei de urgență provocată de criza COVID – 1.
  4. 4.Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul e unul calitativ: Înainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției POIM: DA.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  1. 1.1 unitate sanitară publică dotată cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare gestionării situației de urgență provocată de virusul SARS-CoV-2, conform Anexei 10. Lista echipamentelor / dotărilor propuse spre finanțare prin proiect.
  2. 2.176 buc echipamente și aparatură medicale achiziționate pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical.
  3. 3.

Valoarea totală a proiectului este de 15.141.453,77 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – 15.022.083,56 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 0,00 lei, valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului – 0,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA - 119.370,21 lei.

Durata proiectului:17 luni, respectiv între data 01 August 2020 și data 31 Decembrie 2022.

Date de contact: Oraș Rupea, Str. Republicii nr. 128, județul Brașov, cod postal 505500, România telefon 0268 260 891, fax 0268260601, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., persoană de contact HETREA MARIA – Manager de proiect UIP.

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”