Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Candidati admisi pentru Concurs Manager

Lista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager Persoana Fizica la Spitalul Orasenesc Rupea

DESCHIDE DOCUMENT

Concurs: Manager Spital 2017

MINISTERUL SANATATII

SPITALUL ORASENESC RUPEA

Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov

Cod Fiscal: 4384516

Telefon: 0268 260 891 Fax: 0268 260 601

Email: spitalrupea@yahoo.com Adresa web: www.spitalrupea.ro

 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea.


La concurs se pot inscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, onform legii
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
e) curriculum vitae

Read more...

Publicatie de concurs: Asistent Medical

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

 1. POST ASISTENT MEDICAL - perioada nedeterminata - Sectia Medicina Interna
 2. POST ASISTENT MEDICAL - perioada determinata     - Camera de Garda

 Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1. Absolvent de scoala sanitara postliceala

2. Cunostinte bune operare PC

 

Acte necesare pentru inscriere:

Read more...

Publicatie de concurs: Infirmiera Camera de Garda

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

1. POST DE INFIRMIERA - Camera de Garada

Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1.Absolvent de scoala generala
2.Concurs pentru ocuparea postului

Acte necesare pentru inscriere:

Read more...

Concurs: Referent Resurse Umane

Spitalul Orasenesc Rupea anunţa scoaterea la concurs a postului de referent resurse umane, normare, organizare, salarizare- debutant, cu atributii de secretariat si asistenta sociala, concurs care va fi organizat in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, Rupea, Braşov.

Calendarul activitatilor:

 • depunerea dosarelor de participare la concurs/ examen la secretariatul spitalului: 20- 31.03.2017
 • stabilirea componentei comisiei de concurs si a celei de contestatii: 30.03.2017
 • analiza dosarelor de către secretariatul comisiei de concurs/ examen in vederea selecţionării candidaţilor care pot fi acceptati la concurs: 30.03.2017
 • afişarea rezultatelor analizei dosarelor depuse la secretariat cu “admis/ respins”: 31.03.2017
 • intocmirea testelor pentru proba teoretica/ organizarea interviului: 05.04.2017
 • test teoretic urmat de test practic: in 05.04.2017 ora 10: 00
 • interviul cu candidaţii care au promovat proba teoretica: 05.04.2017 ora 16.00
 • afişarea rezultatelor la sediul spitalului: 05.04.2017 ora 18: 00
 • depunerea contestatiilor: pana in data de 06.07.2017 ora 18:00
 • rezolvarea contestatiilor/ afişarea rezultatelor contestatiilor: pana in data de 07.04.2017, ora 14:00
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, la sediul spitalului: 07.04.2017 ora 14:00

Read more...

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain