Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

 ...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Activitate

We have 6 guests and no members online

DREPTURILE PACIENTULUI

În conformitate cu Legea nr.46 din 2003,

privind drepturilor pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

Pacientii internati  sau consultati in Spitalul Orasenesc Rupea au urmatoarele drepturi (conform legii 46/ 21.01.2003 privind drepturile pacientului, publicata in Monitorul Oficial 51 din 29.01.2003)

 1. La ingrijire medicala de cea mai inalta calitate conform cu resursele umane, materiale si financiare de care spitalul dispune.
 2. La informatia medicala.
 3. De a fi informati cu privire la serviciile medicale disponibile si cu privire la modul de acces si utilizare.
 4. De a fi informati cu privire la identitatea si statutul professional al furnizorilor de ingrijiri meeicale.
 5. De a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe perioada internarii.
 6. De a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, precum si asupra riscurilor sau urmarilor nerespectarii indicatiilor de investigatii sau tratament.
 7. De a fi informati cu privire la diagnostic sau prognostic.
 8. De a decide daca doreste sa fie informat asupra diagnosticului, prognosticului in mod personal sau daca doreste sa delege o persoana dintre apartinatori pentru a manageria informatia in legatura cu sine.
 9. De a fi informat in limba romana, sau in limba sa materna, sau in limba pe care o cunoaste.
 10. De a decide daca apartinatorii pot cunoaste informatii in legatura cu el.
 11. De a cere si a obtine o alta opinie medicala.
 12. De a solicita si a obtine la externare un rezumat scris al rezultatelor investigatiilor effectuate pe perioada internarii, precriptie medicala compensata sau nu- in functie de caz, concediu medical- in functie de caz, recomandare pentru ingrijire la domiciliu.
 13. De a opri sau refuza o investigatie medicala asupra sa, asumindu- si in scris responsabilitatea pentru decizia sa; are dreptul de a I se explica consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale.
 14. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenta, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 15. În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 16. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cat permite capacitatea lui de înţelegere.
 17. În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza să îşi dea consimţământul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
 18. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 19. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este facuta şi în interesul pacientului.
 20. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale.
 21. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
 22. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 23. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 24. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 25. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 26. (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
  (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.  
 27. Dreptul femeii la viaţa prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
 28. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 29. (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.
  (2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.  
  (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.  
 30. (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi sa recurgă la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 31. (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
 32. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 33. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 34. (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 35. (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
  (2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicina generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 36. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenţa medicală de urgenta.

OBLIGATIILE PACIENTULUI

 • sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si sa respecte riguros ordininea interioara a unitatii;
 • sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare.
 • sa accepte regimul alimtar recomandat de medic, chiar daca difera de mancărurile cu care este obisnuit in familie
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)
 • sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura
 • sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor temeni si sa solicite informatii doar personalului calificat
 • fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi externati
 • sa pastreze curatenia in saloane, integritatea echipamentuilui, curatenia in grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare.
 • sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta, cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului
 • sa respecte circuitele spitalului sis a nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe
 • sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti 

in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitaluluiMotto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain