Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

 ...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Activitate

We have 11 guests and no members online

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor in urmatoarele conditii
- pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie;
- pe baza recomandarii medicului de specialitate din ambulatoriu;
- a medicilor din unitatile de asitenta medico-sociala aflate in relatii contractuale cu CJAS.
Fac exceptie:
- urgentele medico-chirurgicale;
- bolile cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament;
- internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal;
- internarile prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.

 

Serviciile medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice se acorda in urmatoarele conditii:
- pe baza recomandarii primite de la medicul de familie;
- alti medici specialisti din ambulatoriu de specialitate, dispensarul scolar.
Persoanele care se prezinta la medicul de specialitate fara bilet de trimitere, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate si a serviciilor de medicina dentara, precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, platesc contravaloarea serviciilor medicale la tarife prestabilite de Spitalul Orasenesc Rupea

DOVEDIREA CALITATII DE ASIGURAT

Salariat - Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
Persoana fizica autorizata (PFA) - Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure - Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
Pensionar - Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
Copii in varsta de pana la 18 ani - Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni - Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Studentii daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social - Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
Somer - Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de - AJOFM.
Beneficiar de ajutor social - Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
Persoane cu handicap - Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) - Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) - Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
Detinutii politici - Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
Eroii Revolutiei din decembrie 1989 - Certificatul de erou al Revolutiei.
Veterani de razboi - Legitimatia de veteran.
Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate si certificatului de nastere a copilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse - Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
Coasiguratul - Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
Militarii - care satisfac serviciul militar in termen - Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.
Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri - Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca - Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii - Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii- care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania - Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain