Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Concurs Comitet Director 11.09.2019

Anunt concurs comitet director 11.09.2019

Descarca Anunt (PDF)     Anexe Financiare (ZIP)

Invitatie Asociatie Pacienti 2019

In data de 07.03.2019 ora 12, la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, se va desfasura procedura de numarare a voturilor in vederea desemnarii reprezentantilor pentru constituirea Consiliului Etic.

 

Descarca Invitatie (PDF)

Candidati admisi pentru Concurs Manager

Lista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea functiei de Manager Persoana Fizica la Spitalul Orasenesc Rupea

DESCHIDE DOCUMENT

Concurs: Manager Spital 2017

MINISTERUL SANATATII

SPITALUL ORASENESC RUPEA

Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov

Cod Fiscal: 4384516

Telefon: 0268 260 891 Fax: 0268 260 601

Email: spitalrupea@yahoo.com Adresa web: www.spitalrupea.ro

 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea.


La concurs se pot inscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, onform legii
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
e) curriculum vitae

Read more...

Publicatie de concurs: Infirmiera Camera de Garda

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

1. POST DE INFIRMIERA - Camera de Garada

Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1.Absolvent de scoala generala
2.Concurs pentru ocuparea postului

Acte necesare pentru inscriere:

Read more...

Publicatie de concurs: Asistent Medical

Spitalul Orasenesc Rupea scoate la concurs:

 1. POST ASISTENT MEDICAL - perioada nedeterminata - Sectia Medicina Interna
 2. POST ASISTENT MEDICAL - perioada determinata     - Camera de Garda

 Care va avea loc in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasnensc Rupea!

Conditii de participare:

1. Absolvent de scoala sanitara postliceala

2. Cunostinte bune operare PC

 

Acte necesare pentru inscriere:

Read more...

Concurs: Referent Resurse Umane

Spitalul Orasenesc Rupea anunţa scoaterea la concurs a postului de referent resurse umane, normare, organizare, salarizare- debutant, cu atributii de secretariat si asistenta sociala, concurs care va fi organizat in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, Rupea, Braşov.

Calendarul activitatilor:

 • depunerea dosarelor de participare la concurs/ examen la secretariatul spitalului: 20- 31.03.2017
 • stabilirea componentei comisiei de concurs si a celei de contestatii: 30.03.2017
 • analiza dosarelor de către secretariatul comisiei de concurs/ examen in vederea selecţionării candidaţilor care pot fi acceptati la concurs: 30.03.2017
 • afişarea rezultatelor analizei dosarelor depuse la secretariat cu “admis/ respins”: 31.03.2017
 • intocmirea testelor pentru proba teoretica/ organizarea interviului: 05.04.2017
 • test teoretic urmat de test practic: in 05.04.2017 ora 10: 00
 • interviul cu candidaţii care au promovat proba teoretica: 05.04.2017 ora 16.00
 • afişarea rezultatelor la sediul spitalului: 05.04.2017 ora 18: 00
 • depunerea contestatiilor: pana in data de 06.07.2017 ora 18:00
 • rezolvarea contestatiilor/ afişarea rezultatelor contestatiilor: pana in data de 07.04.2017, ora 14:00
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, la sediul spitalului: 07.04.2017 ora 14:00

Read more...

Info

Date privind externarea:
- dupa finalizarea tratamentului/ investigatiilor si vindecarea ameliorarea afectiunii care a constituit cauza internarii se intocmesc documentele necesare pacientului la externare: bilet de iesire din spital, scrisoare medicala, reteta compensata/ gratuita/ necompensata- dupa caz, certificate de concediu medical, bilet de trimitere pentru consultatie in alte specialitati decat cele prezente in spital- dupoa caz.
- pacientul si/ sau familia este anuntat cu 24 de ore anterior momentului externarii
- daca pacientul doreste externare la cerere este informat asupra riscurilor de intrerupere a tratatmentului in spital, completeaza formularul de externare la cerere si primeste documentele medicale aferente externarii
- anterior parasirii spitalului se efectueaza programare pentru consultatia in ambulatory


Investigatii paraclinice care se pot efectua in Spitalul Orasenesc Rupea:
- investigatii de laborator
- investigatii in departamentul de radiologie si imagistica medicala ( examinari radiologice, examinari ecografice)
- Investigatii functionale: electrocardiografie. spirometrie

Activitate de voluntariat

“Spitalul Orasenesc Rupea organizeaza activitate de voluntariat in conformitate cu Legea 78/ 2014 pentru reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. In acest sens invita persoanele interesate sa se adreseze coordonatorului pentru activitatea cu voluntarii- D- na Hetrea Maria la telefon 0733919 586 sau la sediul spitalului din strada Republicii 128, Rupea, Brasov”

 

 

Asociatie de pacienti

headerAsociatie

Spitalul Orasenesc Rupea invita asociatiile de pacienti din judet sa desemneze un membru si un membru supleant pentru a face parte din Consilul de Etica ce va functiona in spital, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 145/ 2015.

Read more...

More Articles...

 1. Spitalul Orasenesc Rupea

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain