Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Activitate

We have 6 guests and no members online

Declaratii Avere-Interes

Declaratii de avere si interese 2022

Mai jos regasiti declaratiile de avere si interse, in format PDF arhivate.

Descarca arhiva ZIP

 

 

Criterii prioritizare/programare

CRITERII DE PRIORITIZARE PENTRU LISTELE DE ASTEPTARE PENTRU INTERNARILE PROGRAMABILE

 

1. Gravitatea simptomelor si semnelor prezentate
2. Disponibilitatea serviciilor medicale in regim de spitalizare continua
3. Predictibilitatea medicala a unei evolutii negative/ nedorite a pacientului
4. Nevoia pentru investigatii diagnostic/ disponibilitatea pentru investigatii diagnostice
5. Epuizarea resurselor de diagnostic si tratament in ambulatory
6. Contextul socio- familial al pacientului

Comitet Director:
Manager: dr. Lariu Adina
Director medical: dr. Muresan Cornelia
Director financiar contabil: ec. Negru Elena

Regulament Organizare si Functionare 2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SPITALULUI ORASENESC RUPEA

 

Capitolul I. Dispozitii generale
Art. 1 – Spitalul Orasenesc Rupea este unitatea sanitară cu paturi de utilitate publică, cu
personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale şi asigură asistenţa medicală de specialitate, de
urgenţă si programat, curativă a pacientilor internaţi şi din ambulatoriu.
Art. 2 - În raport cu obiectivele, volumul de activitate şi dotarea tehnică, Spialul Orasenesc Rupea, este un spital orasenesc- local- acordand asistenta medicala de specialitate in teritoriul unde functioneaza.
Art. 3- Ca si structura organizatorica (conform Ordinului 111/ 12.02.2010)- are
- 80 paturi pentru spitalizare continua:
- 17 paturi- medicina interna acuti
- 10 paturi- medicina interna cronici
- 15 paturi- pediatrie
- 13 paturi boli infectioase
- 8 paturi obstetrica fiziologica
- 4 paturi neonatologie
- 8 paturi chiurgie generala
- 5 paturi- ATI
- 5 paturi pentru spitalizare de zi

 •  ambulator integrat
 •  camera de garda
 •  departament de radiologie si imagistica medicala
 •  laborator de analize medicale- externalizat
 •  farmacie cu circuit inchis
 •  serviciu statistica- DRG
 •  serviciu administrativ
 •  serviciu financiar contabil

 

 

DESCARCA ROF 2017.pdf

ANEXA ROF 2017.pdf

Activitate spital

Nr. Crt. Denumire criteriu Valoare cantitativa 2022
1 Numar pacienti externati 1090
2 Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda 10.95
3 Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati 62.53
4 Numar pacienti externati din sectii de acuti 1032
5 Numar pacienti externati din compartimentul de cronici 58
6 Numar pacienti spitalizati in regim de spitalizare de zi 1901
7 Numarul pacientilor consultati in ambulator 3457
8 Numar examinari paraclinice 3551

Drepturile si obligatiile pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

În conformitate cu Legea nr.46 din 2003,

privind drepturilor pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

Pacientii internati  sau consultati in Spitalul Orasenesc Rupea au urmatoarele drepturi (conform legii 46/ 21.01.2003 privind drepturile pacientului, publicata in Monitorul Oficial 51 din 29.01.2003)

 1. La ingrijire medicala de cea mai inalta calitate conform cu resursele umane, materiale si financiare de care spitalul dispune.
 2. La informatia medicala.
 3. De a fi informati cu privire la serviciile medicale disponibile si cu privire la modul de acces si utilizare.
 4. De a fi informati cu privire la identitatea si statutul professional al furnizorilor de ingrijiri meeicale.
 5. De a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe perioada internarii.
 6. De a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, precum si asupra riscurilor sau urmarilor nerespectarii indicatiilor de investigatii sau tratament.
 7. De a fi informati cu privire la diagnostic sau prognostic.
 8. De a decide daca doreste sa fie informat asupra diagnosticului, prognosticului in mod personal sau daca doreste sa delege o persoana dintre apartinatori pentru a manageria informatia in legatura cu sine.

  Read more...

Chestionar pacienti

     headerDocSpital

CHESTIONAR DE SATISFACTIE AL PACIENTULUI

Completeaza Chestionar  Acest chestionar este confidenţial şi anonim şi vizează doar prelucrări statistice care au ca obiect înţelegerea opiniilor pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
  Chestionarul poate fi completat în format fizic sau online pe pagina web a spitalului.
  Vă mulţumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră în acest demers important!
              Drepturile pacientului
      (Extrase din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003)
  "Art. 2. - Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
  Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
  ..........................................................................
  Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
  Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
  (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
  Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
  Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat, în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
  Art. 8. - Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
  Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
  Art. 10. - Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
  Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
  Art. 12. - Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
  ..........................................................................
  Art. 13. - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  Art. 14. - Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
  Art. 15. - În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
  Art. 16. - În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
  Art. 17. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
  (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
  Art. 18. - Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului ori a tratamentului cu care acesta este de acord.
  Art. 19. - Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
  Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
  Art. 21. - Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
  Art. 22. - Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
  Art. 23. - În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
  Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale.
  Art. 25. - (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
  (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
  .........................................................................
  Art. 26. - Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
  Art. 27. - Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare.
  Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.
  (2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
  (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
  .........................................................................
  Art. 29. - (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
  .........................................................................
  Art. 30. - (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
  .........................................................................
  Art. 31. - Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
  Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.
  Art. 33. - Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
  Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
  ........................................................................
  Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare".
  Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupţie sau încălcări ale eticii medicale (de exemplu, atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului etc.).
             OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
  Conform art. 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au următoarele obligaţii:
  ".........................................................................
  e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
  f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
  g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
  h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1)."

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Nu uitati! In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.

Drepturile asiguratilor:

sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispositive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

Read more...

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

 Comisia medicamentului
1. presedinte: dr. Craciun Victor
2. membru: ing. Morar Liviu
3. secretar: as. Iosif Eleonora

 Nucleul de calitate
1. presedinte: cj. Matau Adela
2. membru: dr. Muntean Adrian
3. secretar: dr. Lariu Adina

 Comisia de prevenire, supraveghere si control a infectiilor nosocomiale:
1. presedinte: dr. Lariu Adina
2. membru: dr. Craciunel Liviu
3. secretar: as. Bun Sorina

Read more...

Regulament de ordine interioara

Regulament de ordine interioara

Reguli generale

FUMATUL INERZIS! În incinta spitalului, fumatul este interzis cu desăvârşire. Menţionăm că încălcarea acestei regului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 500 lei conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
FĂRĂ ZGOMOTE STRIDENTE! În cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natură care pot produce disconfort pacienţilor internaţi pe secţiile spitalului;
INTERZISĂ PARĂSIREA INCINTEI SPITALULUI! Pacienţilor internaţi le este interzisă părăsirea incintei spitalui, excepţie fac pacienţii externaţi de către medicul curant.

Obligatiile pacientilor:

Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

Read more...

Conditiile de internare

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor in urmatoarele conditii
- pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie;
- pe baza recomandarii medicului de specialitate din ambulatoriu;
- a medicilor din unitatile de asitenta medico-sociala aflate in relatii contractuale cu CJAS.
Fac exceptie:
- urgentele medico-chirurgicale;
- bolile cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament;
- internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal;
- internarile prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.

Read more...

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain