Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Articles

Misiune

  • Print

box

   Spitalul Orasenesc Rupea este o instituţie sanitară de stat cu personalitate juridică, subordonata Autoritatii de Sanatate Publica a Judetului Brasov şi Ministerului Sănătăţii Publice. Înfiinţat în scopul de a        asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa compartimente distincte pentru tratamentul şi ingrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute. Compartimentele pot funcţiona în regim de spitalizare  continuă sau discontinuă, avand urmatoarele specialitati medicale: medicina interna, chirurgie generala, obstetrica-ginecologie, pediatrie, boli infectioase. Viziunea conducerii “SPITALULUI ORASENESC RUPEA” în domeniul calităţii este de a dobândi şi menţine o buna reputaţie a spitalului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie să constituie un exemplu pentru unităţile medicale similare şi o recomandare pentru pacienţii noştri ! Misiunea spitalului nostru este de a ne orienta permanent către necesităţile actuale ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi aliniate la principiul imbunătăţirii continue.
          A. ORIENTAREA CĂTRE PACIENT:
Orientarea către pacient este realizată prin:
a) identificarea necesităţilor şi aşteptărilor pacientului;
b) documentarea necesităţilor şi aşteptărilor pacientului în vederea stabilirii cerinţelor acestuia;
c) clarificarea cerinţelor comunicate de client;
d) analiza şi implementarea cerinţelor;
e) măsurarea satisfacţiei pacientului;
f) implementarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea continuă a satisfacerii necesităţilor şi a aşteptărilor pacientului;
g) implementarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciului în raport cu necesităţile / aşteptările pacientului şi a obiectivelor generale si specifice ale spitalului.
          B. ANALIZA CERINŢELOR REFERITOARE LA SERVICIIILE OFERITE DE SPITALUL ORASENESC RUPEA:
Serviciile medicale efectuate de spital sunt realizate pe baza Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008 încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi asiguraţi.
Analiza solicitării, este reprezentată de ansamblul acţiunilor sistematice efectuate de spital înainte de luarea în îngrijire a pacientului, pentru a se asigura că exigenţele pentru calitate sunt definite într-un mod adecvat, fără ambiguităţi, clar descrise şi realizabile.
Analiza constă în colectarea şi analiza tuturor informaţiilor necesare pentru determinarea capabilităţii şi efectuarea unei bune prestaţii a spitalului faţă de potenţialul pacient.
Spitalul isi propune respectarea cat mai fidela a unor principii generale care se reflecta in legile, reglementările, regulile şi codurile profesionale (codul deontologic al personalului medical) , cât şi in legile care reglementeaza drepturile si obligatiile asiguratului, care se refera la urmatoarele aspecte:
pacient şi medic: pentru un corect şi complet diagnostic, pentru terapie, pentru informaţiile de furnizat, rezultatul tratamentului, respectul persoanei, pastrarea secretului profesional;
pacient şi personalul care-l îngrijeşte: pentru infirmieri, îngrijitori, pentru informaţiile de furnizat şi secretul profesional, dar şi pentru amabilitate, atenţie, gesturi, respectul persoanei, etc.
pacient şi spital, privind primirea, starea localului, calitatea serviciilor hoteliere, mijloacele puse la dispoziţie de personalul îngrijitor, informaţiile de furnizat, secretul profesional.
Înainte de începerea efectuării serviciului medical, pacienţii si/ sau apartinatorii lor sunt informati asupra efectelor, beneficiilor pe care le aduc tratamentele efectuate, cat şi asupra riscurilor care pot să apară în cursul investigaţiilor sau tratamentului.
Rezultatele analizelor cat şi confirmarea faptului că există o bună înţelegere de către pacient şi personalul medical implicat, administrativ şi infirmieri, asupra caracteristicilor serviciului, sunt înregistrate în foaia de observaţie.
În cazul incapacităţii pacientului de a face acte de vointa ( de a-si exprima consimtamantul), contactul se stabileşte cu apartinatorii acestuia.
Prestaţiile efectuate de interfeţele externe, de ex.: laboratoare ( analize medicale, radiologie-imagistica medicala), farmacie, sunt clar descrise si sunt aduse la cunostinta pacientilor si a apartinatorilor.
În cazul în care există posibile victime ale unui prejudiciu datorat activităţii spitalului, acestea sunt asistate şi orientate către nucleul de calitate al spitalului, prin emiterea unei reclamaţii, care se tratează conform unei proceduri elaborate la nivelul spitalului.

Comunicarea cu pacientul:

În cadrul spitalului sunt stabilite şi implementate o serie de metode privind comunicarea cu pacientul, astfel:
a) activitatea de informare, prin care pacientul sau potenţialul pacient poate avea acces la informaţiile despre serviciile realizate de către SPITALUL ORASENESC RUPEA, realizată prin mass-media, internet, etc.;
b) activitatea de relaţii cu pacienţii – va fi documentată printr-o procedură la nivelul spitalului, feedback-ul de la pacienţi, inclusiv reclamaţiile acestora.

          C. SATISFACŢIA PACIENTULUI:


Una dintre modalităţile de măsurare a performanţei sistemului de management al calităţii la SPITALUL ORASENESC RUPEA este monitorizarea satisfacţiei pacientului referitoare la percepţia sa asupra modului de realizare a serviciilor medicale.

O altă modalitate de măsurare a satisfacţiei pacientului este prin numărul de reclamaţii referitoare la prestarea de servicii medicale.

SPITALUL ORASENESC RUPEA a implementat un chestionar de măsurare a satisfacţiei pacientului, care după completare şi retransmitere este analizat şi interpretat; după caz, se stabilesc acţiuni corective şi preventive pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului de management al calităţii.

          D. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ:

SPITALUL ORASENESC RUPEA îşi îmbunătăţeşte continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi preventive şi a analizei efectuate de management.

Factorul de succes în îmbunătăţirea continuă îl constituie conştientizarea personalului privind importanţa îmbunătăţirii continue şi implicarea personalului în îmbunătăţirea continuă.