Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Concurs Manager Spital 2023

sample image

Spitalului Orasenesc Rupea anunta organizeaza concursului pentru ocuparea functiei de manager spital, persoană fizică. Concursul va avea loc in perioada 24.04.2023 – 04.05.2023 la sediul spitalului.

Citeste mai departe                          

Chestionar satisfactie pacienti

sample imageChestionar de satisfactie pacient

Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale. Informaţia obţinută nu va fi asociată cu dvs.
                             

Citeste mai departe

Conditii de internare

cross

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor in urmatoarele conditii
- pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie;
- pe baza recomandarii medicului de specialitate din ambulatoriu;
- a medicilor din unitatile de asistenta medico

Citeste mai departe

Lista Preturi 2015

sample image

Mai jos puteti consulta lista de preturi, tarife consultatii si manopere in ambulatoriul integrat aferente anului 2015 Ministerul Sanatatii SPITALUL ORASENESC RUPEA

                                                 

Citeste mai departe

Activitate

We have 9 guests and no members online

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, coroborat cu prevederile art.187 alin.10, lit.b), Titlul VII- Spitalele din Legea nr.95/2006 Republicat, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalulul Orasenesc Rupea in perioada 24.04.2023 – 04.05.2023, desfășurându-se in 2 etape:
1. etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã eliminatorie - 24.04.2023 – 27.04.2023;
2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 02.05.2023 – 04.05.2023.

Descarca anunt concurs (PDF)    Metodologie (PDF)    Bibliografie concurs

 

 

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

- vizitarea spitalului de către candidații interesati, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management: 04.04.2023.;
- termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați: 24.04.2023, ora 10:00;
- verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs: 24.04.2023-25.04.2023 ora 12.00
- afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului (wwwspital rupea.ro) a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs cu mentiunea ”admis” sau ”respins”: 25.04.2023, ora 14.00.;
- termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs: 26.04.2023, ora14:00
- afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro):27.04.2023 ora 10:00.;
- publicarea pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro) a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere:27.04.2023.
- termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – până pe 24.04.2023, ora 14:00.. În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) – (10) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
- termen limită pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management: 25.04.2023, ora 14:30.;
- data etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management: 02.05.2023 ora 10:00;
- afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro): 03.05.2023 ora 10:00;
- termen limită pentru depunerea eventualelor contestații:04.05.2023 ora 10:00
- data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management și afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului: 04.05.2023 ora 15:00.;
- afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro): 04.05.2023 ora 16:00.;

La concursul pentru ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice;
c) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
d) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orasenesc Rupea pana in data de 24.04.2023, ora 10:00 - precizându-se numărul de file din dosarul primit.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
h) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
j) proiectul de management realizat de candidat;
k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
l) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
m) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La sediul .Spitalului Orasenesc Rupea precum și pe site-ul acestuia, respectiv la adresa wwwspiitalrupea.ro., vor fi afișate:
1. Prezentul anunț de concurs;
2. Bibliografia de concurs și Temele – cadru pentru proiectul de management;
3. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la .Spitalul Orasenesc Rupea

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0743599489, de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain