Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Locul desfasurarii concursului: 

SPITALUL ORASENESC RUPEA 

Perioada: 

31.03.2014 - 04.04.2014 

Criterii de selectie: 

1.Absolvent de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalent;

2.Absolvent de cursuri de perfectionare in management sau management sanitar,agreate

de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii sau absolvent a unui

masterat sau doctorat in managementul sanitar,economic sau juridic organizat intr-o

institutie de invatamant superior acreditata,potrivit legii;

3.Cel putin trei(3) ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, 

conform legii; 

4.Nu este condamnat penal sau in curs de urmarire penala;

5.Apt din punct de vedere medical(fizic si neuropsihic) 

6.Nu are varsta de pensionare,conform legii; 

Locul si perioada de inscriere: 

La sediul Spitalului Orasenesc Rupea pana la data de 21 martie 2014

Continutul dosarului de inscriere: 

1.Cerere de inscriere; 

2.Copia actului de identitate: 

3.Copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;

4.Copie legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in

management sau management sanitar sau copie legalizata a diplomei de masterat sau

doctorat in management sanitar,economic sau administrativ organizat intr-o institutie

de invatamant superior acreditata,potrivit legii; 

5.Curriculum vitae; 

6.Copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari,

competente/atestate etc.in domeniul sanitar; 

7.adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau

copie de pe carnetul de munca,certificata"in conformitate cu originalul"

8.cazierul judiciar; 

9.Adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical,fizic si neuropsihic;

10.Declaratie pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a 

fost inceputa urmarirea penala asupra sa; 

11.Copie legalizata a actelor(certificat de casatorie)prin care si-a schimbat numele;

12.Proiectul de management realizat de candidat; 

13.Chitanta de plata a taxei de participare la concurs; 

Cuantumul taxei de participare:200 lei 

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0268260891