PACHETUL DE SERVICII MEDICALE CONTRACTAT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

Servicii medicale spitalicesti a caror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afectiuni acute

- Servicii medicale de tip spitalicesc efectuate in regim de spitalizare de zi a caror plata se face pe baza de tarif pe serviciu
- Servicii medicale in asistenta de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

Servicii medicale paraclinice efectuate in spital in regim ambulator – radiologie-imagistica medicala si analize de laborator ( externalizat)

A. Servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in specialitatile:chirurgie generala

- - ATI

- - obstetrica-ginecologie

- - pediatrie

- - neonatologie

- - medicina interna

- - boli infectioase

B. Servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi in specialitatile:

- chirurgie generala

- obstetrica-ginecologie

- pediatrie

- medicina interna

C. Servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile

- clinice:

- medicina interna

- chirurgie generala

- obstetrica-ginecologie

- pediatrie

D. Paraclinice

- laborator analize externalizat

- radiologie/imagistica medicala

- explorari functionale (ECG, spirometrice)